عینک آفتابی برند italy independent کد ۱۱

ریال58.000.000

  • طول دسته: ۱۴۰mm
  • فاصله پل بینی: ۱۰mm
  • طول عدسی: ۱۳۵mm
  • ارتفاع عدسی: ۴۹mm
  • طول فریم: ۱۴۵mm