عینک آفتابی برند SM مدل 1

ریال7.900.000

  • طول دسته: 143mm
  • فاصله پل بینی: 13mm
  • طول عدسی: 59mm
  • ارتفاع عدسی: 41mm
  • طول فریم: 145mm