مدت زمان تحویل:

در صورتی که در سبد خرید شما عدسی های شماره دار طبی قرار نگرفته باشند (نیازمند تایید نسخه) به روش های زیر ارسال می گردد:
-اگر آدرس ثبت شده در منطقه۲ تهران باشد توسط پیک دیبا نهایتا طی ۲۴ ساعت به دست شما خواهد رسید؛
-اگر در سایر مناطق تهران باشد، نهایتا طی ۴۸ ساعت به دست شما خواهد رسید؛
-اگر در شهرستان هستید، سفارشات شما توسط پست طی ۳ الی ۵ روز به دست شما خواهد رسید؛