اعلام روند استرداد وجه:

درصورتی که به هردلیلی کالای شما برای بازگشت و لغو سفارش مورد تایید قرار گرفت (روند مرجوعی کالا)، اگر مبلغی توسط شما پرداخت شده باشد ، حداکثرتا ۴۸ ساعت بعد از تایید لغو سفارش، دیبا موظف است تمامی مبلغ خریداری شده را باز گرداند.
در صورتی که شماره کارت مشتری در سایت درج شده باشد مبلغ به همان کارت واریز، درغیراین صورت در کیف پول آنلاین شما قرار خواهد گرفت.